Tarm

Trods naturfrednings-protester: 35 hektar solceller på vej nær Bork

Trods protester fra Danmarks Naturfredningsforening er der givet grønt lys til stort solcelleanlæg. Arkivfoto: Søren Gylling/Scanpix
Teknik- og miljøudvalget giver grønt lys for stort anlæg ved Holmvej, trods protester fra Danmarks Naturfredningsforening.

BORK: Siger byrådet også ja, er vejen banet for etablering af et 35 hektar stort solcelleanlæg - svarende til 70 fodboldbaner - ved Holmvej nord for Bork.

Baggrunden for lokalplanen er en ansøgning fra Vores Sol Ejendomsselskab om at opføre et solcelleanlæg vest for de 12 vindmøller på Holmen. Solcelleanlægget vil have en kapacitet på op til 23 MWp og en årlig produktion på cirka 24.000 MWh, hvilket svarer til, at solcelleanlægget vil kunne forsyne omkring 7400 husstande (3275 kWh pr. husstand) med vedvarende el til apparater og lys.

Det var dog ikke et enigt udvalg, der sagde ja til projektet. Jørgen Byskov (O) og Hans Pedersen (K) kunne ikke stemme for; de ønskede, at solcelleanlægget blev placeret inde mellem de vindmøller, der allerede står i området.

Men flertallet i udvalget ønskede altså anlægget etableret - ikke mindst fordi det vil være med til at understøtte Ringkøbing-Skjern Kommunes strategi om at være selvforsynende med energi i 2020.

Annonce
Det er området inden for den hvide ramme, der skal anvendes til solceller. Det er på cirka 35 hektar. Til højre for ses vindmøllerne i den eksisterende vindmøllepark.

DN-protester

Danmarks Naturfredningsforening tog dog kraftigt afstand fra planerne.

"DN kan støtte, at der satses på en hurtig og omfattende udbygning af solcelleanlæg for at fremme produktion af vedvarende energi og dermed en klimaneutral udvikling i kommunen", skriver organisationen.

"Det bør dog ikke ske ved at inddrage områder med naturværdier og landbrugsjord, som egner sig til fødevareproduktion, skovrejsning eller naturgenopretning. Undtagelser herfra kan være ukurante arealer, f.eks. ligger mellem trafikanlæg og byområder", fortsætter DN i sin indsigelse.

"Det pågældende lokalområde lever ikke op til disse kriterier. Der bør desuden ikke gives tilladelse til nye større solcelleanlæg med mindre de etableres i umiddelbar tilknytning til eller på eksisterende bygninger, og før der er vedtaget en temaplan for etablering af solcelleanlæg".

DN opfordrer desuden kommunen til at gennemføre en temaplanlægning for at få styr på, hvor solcelleanlæg kan placeres i kommunen.

Men alt tyder altså på, at anlægget ved Holmvej bliver etableret.

Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Dagbladet mener: Vi har alle et ansvar for at holde unge fra narko

Det kunne være meget værre … Sådan lyder det samstemmende budskab fra politiet og de øvrige medvirkende i SSP-samarbejdet, skolerne og de sociale myndigheder, når talen falder på narkomisbrug blandt unge i Ringkøbing-Skjern Kommune. "Vi oplever faktisk ikke, at flere unge bruger narko end tidligere, og forældrene har generelt ikke grund til at blive bekymret", siger viceungdomsskoleleder og SSP-formand Allan Østergaard til Dagbladet i dagens avis. "Vi har ikke en opfattelse af, at det flyder med narko", fortæller politikommissær Bjørn Nørgaard Bo, leder af lokalpolitiet i Ringkøbing. Det er selvfølgelig gode nyheder. At vi bor i en landlig kommune fjernt fra de store byer er nemlig ikke nogen garanti for, at stenbroens dårlige misbrugsvaner ikke også spreder sig hertil; der er desværre rigeligt med eksempler på, at små og "afsides" samfund hærges af en narkoepidemi. At det ikke kommer dertil hos os, kræver, at vi konstant er oppe på stikkerne. Og med "vi" menes os alle - især vi voksne; også os, der ikke har børn og unge i den mest sårbare alder. Vi har alle sammen et ansvar for at holde øje med, at vore unge trives. Det kræver, at vi kender hinanden, og har tillid til hinanden. Derfor er det prisværdigt, at SSP-samarbejdet arbejder målrettet i den retning. Ifølge Allan Østergaard er samarbejdet med forældrene i Ringkøbing-Skjern Kommune velfungerende. Der er et godt fremmøde og en god stemning, når forældrene bliver inviteret. "Noget af det, som SSP lægger vægt på, er netop et godt forældresamarbejde. Forældrene skal klædes på, så de står stærkere, hvis og når problemerne melder sig," siger han. Når de gør det - og det kan ikke undgås, at det sker ind imellem - skal ikke bare politiet, skolerne og de sociale myndigheder være klar til at gribe ind; det skal alle vi andre også. Ser vi en flok unge, der stimler sammen i det offentlige rum, skal vi ikke holde os tilbage fra som borger at gå hen til dem og snakke med dem om, hvad der foregår. På den måde viser man som voksen, at man respekterer de unge, interesserer sig for dem, og bekymrer sig om dem.

112

Opdateret: Savnet mand fra Ringkøbing er fundet død

Annonce